Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt
AKTUALNY NUMER
AAI Kwartalnik

ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA

przegląd kliniczny - kwartalnik

ISNN – 1427-3101
ISNN – 2083-2834 - wersja elektr.
Język: polski
Streszczenia w języku angielskim
Punktacja MNiSW: 9 pkt
Index Copernicus: 84.39 pkt

Wydawca:

Oficyna Wydawnicza „Mediton”

ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA
- przegląd kliniczny

ALLERGY ASTHMA IMMUNOLOGY
- clinical review

ukazuje się systematycznie od 1996 roku pod redakcją
prof. dra hab. med. Marka L. Kowalskiego,
kierownika Kliniki Immunologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
*

Szanowni Państwo,

Kwartalnik „Alergia Astma Immunologia–przegląd kliniczny" ukazuje się od 1996 roku publikując artykuły oryginalne, poglądowe i prace kazuistyczne. Czasopismo ukazuje się tylko w formie elektronicznej („on line”) na stronie www.alergia-astma-immunologia.pl
Czasopismo „Alergia Astma Immunologia–przegląd kliniczny" posiada aktualnie punktacje MNiSW: 9 pkt oraz Index Copernicus: 84.39 pkt
Jest indeksowane w bazach: EMBASE (Excerpta Medica), EBSCO, Compandex, GEOBASE, EMBiology, FLUIDEX, World Textiles
i Scopus.
Od listopada 2015 roku czasopismo znajduje się na prestiżowej liście Emerging Sources Citation Index (ESCI), będącej częścią bazy Web of Science™ prowadzonej przez Thomson Reuters.
Zachęcamy do zamawiania elektronicznej (bezpłatnej) wysyłki spisu treści czasopisma, oraz bieżących informacji o przyjętych do publikacji artykułach poprzez forlumarz kontaktowy

Redaktor Naczelny
Prof. Dr hab. Med. Marek L.Kowalski

*

Wszystkie prace zaakceptowane do druku są recenzowane przez 2 (prace oryginalne) lub 1 (prace poglądowe) recenzentów. Listy recenzentów umieszczone są w zakładce 'Recenzowanie prac'.

Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt