Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt
AKTUALNY NUMER
AAI Kwartalnik

ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA

przegląd kliniczny - kwartalnik

ISNN – 1427-3101
ISNN – 2083-2834 - wersja elektr.
Język: polski
Streszczenia w języku angielskim
Punktacja MNiSW: 9 pkt
Index Copernicus: 86.30 pkt

Wydawca:

Oficyna Wydawnicza „Mediton”

Kwartalnik ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA
- przegląd kliniczny

ukazuje się systematycznie od 1996 roku pod redakcją
prof. dra hab. med. Marka L. Kowalskiego,
kierownika Kliniki Immunologii, Reumatologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
*

Szanowni Państwo,

Poczynając od roku 2017 czasopismo „Alergia Astma Immunologia - przegląd kliniczny” ukazywać będzie się tylko w formie elektronicznej jako czasopismo „online”, na naszej stronie www. alergia-astma-immunologia.pl
Decyzja o rezygnacji z wersji drukowanej wychodzi na przeciw współczesnym trendom w obszarze publikacji naukowych. Przyczyniamy się w ten sposób do zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko jaki ma produkcja i dystrybucja czasopism drukowanych. Skupienie się tylko na wersji elektronicznej pozwoli nam na szerszy rozwój usług „online” skierowanych do autorów publikacji naukowych i czytelników. Artykuły będą publikowane na stronie czasopisma zaraz po ich akceptacji przez Redakcję i dostępne dla wszystkich zainteresowanych w formule „open access”. Choć celem utrzymania zwięzłości zachowamy dotychczasowe ograniczenia wielkości artykułów to w uzasadnionych przypadkach możliwe będzie ich zwiększenie; nie będzie także żadnych ograniczeń w publikacji kolorowych zdjęć i rycin.
Zachęcamy do zamawiania elektronicznej (bezpłatnej) wysyłki spisu treści czasopisma, oraz bieżących informacji o przyjętych do publikacji artykułach. Jednocześnie informujemy o wprowadzeniu opłaty publikacyjnej za artykuły nie zamawiane . Czasopismo „Alergia Astma Immunologia–przegląd kliniczny" posiada aktualnie punktacje MNiSW: 9 pkt oraz Index Copernicus: 86.30 pkt i jest indeksowane w bazach: EMBASE (Excerpta Medica), EBSCO, Compandex, GEOBASE, EMBiology, FLUIDEX, World Textiles i Scopus. Od listopada 2015 roku nasze czasopismo znajduje się na prestiżowej liście Emerging Sources Citation Index (ESCI), będącej częścią bazy Web of Science™ prowadzonej przez Thomson Reuters.
Jesteśmy przekonani, że unowocześniona formuła naszego czasopisma spotka się z Państwa uznaniem.

Redaktor Naczelny
Prof. Dr hab. Med. Marek L.Kowalski

*

Kwartalnik jest jednym z uznanych czasopism naukowych z zakresu alergologii.
W AAI - pk publikowane są artykuły oryginalne, poglądowe i prace kazuistyczne. Czasopismo ściśle współpracuje z międzynarodowymi organizacjami w dziedzinie alergologii (GA2LEN, EAACI), publikując systematycznie oficjalne dokumenty tych organizacji.
*
Wszystkie prace zaakceptowane do druku są recenzowane przez 2 (prace oryginalne) lub 1 (prace poglądowe) recenzentów. Listy recenzentów umieszczone są w zakładce 'Recenzowanie prac'.

Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt