Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Archiwum

2021

Tom 20. nr 1. styczeń 2015 - spis treści

Artykuły poglądowe

Epidemiologia i naturalny przebieg alergii na białka mleka krowiego (s. 5...11)

Natalia Ukleja-Sokołowska, Zbigniew Bartuzi

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Alergia na białka mleka krowiego – postacie kliniczne (s. 12...16)

Agnieszka Krauze

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

food allergy, cow milk allergy, allergens (s. 17...23)

Anna Bręborowicz, Paulina Sobkowiak

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Leczenie dietetyczne dzieci z alergią na białka mleka krowiego (s. 24...34)

Teresa Małaczyńska

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Farmakoekonomika astmy u dzieci – najważniejsze problemy metodologiczne (35...39)

Anna Bodajko-Grochowska, Andrzej Emeryk

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Choroba refluksowa przełyku a choroby układu oddechowego (40...45)

Emanuela Trojanowska, Barbara Bieńkiewicz, Marek L. Kowalski

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Artykuły oryginalne

Przydatność naskórkowych testów płatkowych z alergenami pokarmowymi w diagnostyce i leczeniu atopowego zapalenia skóry u dorosłych (46...52)

Barbara Rymarczyk, Joanna Glück, Barbara Rogala

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Alergia na owoc kaki u 72-letniej pacjentki (53...56)

Natalia Ukleja-Sokołowska, Ewa Gawrońska-Ukleja, Magdalena Żbikowska-Gotz, Zbigniew Bartuzi

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Charakterystyka świądu i ocena zależności między jego nasileniem a wybranymi parametrami psychologicznymi u pacjentów z wypryskiem kontaktowym (199...207)

Magdalena Świnoga, Anna Zalewska-Janowska

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Inne

Aktualności

PEŁNA WERSJA-PDFHome Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt