Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Archiwum

2021

Tom 20. nr 2. czerwiec 2015 - spis treści

Artykuły poglądowe

Napady obrzęku naczynioruchowego (s. 73 . . . 78)

Krystyna Obtułowicz, Anna Bogdali, Aleksander Obtułowicz, Jarosław Woroń

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Metabolizm i biologiczna rola czynnika aktywującego płytki krwi (PAF) (s. 79...84)

Agnieszka Gęgotek, Elżbieta Skrzydlewska

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Anafilaksja w alergii pokarmowej (s. 85...87)

Anna Bodzenta-Łukaszyk, Mateusz Łukaszyk

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Alergia pokarmowa – sytuacja społeczna i prawna (s. 88...93)

Natalia Ukleja-Sokołowska, Zbigniew Bartuzi

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Tolerancja doustna – czynniki prognostyczne, patomechanizm, czynniki immunomodulujące (s. 94...100)

Izabela Sardecka, Aneta Krogulska

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Artykuły oryginalne

Profil kliniczny i przyczyny występowania obrzęku naczynioruchowego wśród pacjentów hospitalizowanych w klinice uniwersyteckiej (101...105)

Mateusz Łukaszyk, Ewelina Łukaszyk, Dorota Kozłowska, Maciej Klimek, Ziemowit Ziętkowski, Iwona Flisiak, Anna Bodzenta-Łukaszyk

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Tryptaza i histamina u chorych z napadowym obrzękiem naczynioruchowym w przebieguniedoboru C1 inhibitora i u chorych z mastocytozą (106...110)

Aleksander Obtułowicz, Magdalena Pirowska, Wojciech Dyga, Ewa Czarnobilska, Anna Wojas-Pelc

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Jeden układ – dwa pomiary stężenia tlenku azotu w donosowej próbie prowokacyjnej z alergenem (111...116)

Edyta Krzych-Fałta, Bolesław Samoliński, Adam Sybilski, Oksana Wojas

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Nietypowa przyczyna obrzęku twarzy (117...117)

Marta Rosiek-Biegus, Magdalena Kosińska, Agnieszka Kopeć, Robert Pawłowicz, Marita Nittner-Marszalska

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDFHome Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt