Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Archiwum

2020

Tom 20. nr 3. wrzesień 2015 - spis treści

Artykuły poglądowe

Zdrowe starzenie jako problem społeczny i naukowy – doświadczenia Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem (HARC) UM w Łodzi (s. 149 . . . 151)

Marek L. Kowalski

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Alergie w wieku starszym (s. 152...158)

Anna Lewandowska-Polak, Aleksandra Wardzyńska, Marek L. Kowalski

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Astma w wieku starszym (s. 159...166)

Aleksandra Wardzyńska, Marek L. Kowalski

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Immunoterapia alergenowa u chorych w wieku starszym (s. 167...169)

Andrzej Bożek

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Alergia na owady nie-błonkoskrzydłe (s. 170...177)

Krzysztof Buczyłko, Emilia Majsiek, Aneta Wagner

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Artykuły oryginalne

Stężenie tlenku węgla w powietrzu wydychanym u dzieci z astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa i dzieci zdrowych (178...184)

Joanna Peradzyńska, Katarzyna Krenke, Witold Bartosiewicz, Marek Kulus

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Ocena limfocytów regulatorowych T, subpopulacji Tr1 u chorych na astmę,po stymulacji in vitro, przy użyciu wielokolorowej cytometrii przepływowej (185...191)

Łukasz Kraszula, Makandjou-Ola Eusebio, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Pyłek roślin i zarodniki grzybów mikroskopowych w powietrzu atmosferycznym Łodzi w roku 2013 (192...198)

Barbara Majkowska-Wojciechowska, Zofia Balwierz, Marek L. Kowalski

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Stan wiedzy pielęgniarek na temat aerozoloterapii u dzieci z astmą (199...207)

Anna Bodajko-Grochowska, Anna Bednarek, Ewa Markut-Miotła, Tomasz Derewiecki, Andrzej Emeryk

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Inne

Aktualności

PEŁNA WERSJA-PDFHome Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt