Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Archiwum

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

Tom 20. nr 3. wrzesień 2015 - spis treści

Artykuły poglądowe

Zdrowe starzenie jako problem społeczny i naukowy – doświadczenia Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem (HARC) UM w Łodzi (s. 149 . . . 151)

Marek L. Kowalski

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Alergie w wieku starszym (s. 152...158)

Anna Lewandowska-Polak, Aleksandra Wardzyńska, Marek L. Kowalski

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Astma w wieku starszym (s. 159...166)

Aleksandra Wardzyńska, Marek L. Kowalski

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Immunoterapia alergenowa u chorych w wieku starszym (s. 167...169)

Andrzej Bożek

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Alergia na owady nie-błonkoskrzydłe (s. 170...177)

Krzysztof Buczyłko, Emilia Majsiek, Aneta Wagner

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Artykuły oryginalne

Stężenie tlenku węgla w powietrzu wydychanym u dzieci z astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa i dzieci zdrowych (178...184)

Joanna Peradzyńska, Katarzyna Krenke, Witold Bartosiewicz, Marek Kulus

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Ocena limfocytów regulatorowych T, subpopulacji Tr1 u chorych na astmę,po stymulacji in vitro, przy użyciu wielokolorowej cytometrii przepływowej (185...191)

Łukasz Kraszula, Makandjou-Ola Eusebio, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Pyłek roślin i zarodniki grzybów mikroskopowych w powietrzu atmosferycznym Łodzi w roku 2013 (192...198)

Barbara Majkowska-Wojciechowska, Zofia Balwierz, Marek L. Kowalski

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Stan wiedzy pielęgniarek na temat aerozoloterapii u dzieci z astmą (199...207)

Anna Bodajko-Grochowska, Anna Bednarek, Ewa Markut-Miotła, Tomasz Derewiecki, Andrzej Emeryk

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Inne

Aktualności

PEŁNA WERSJA-PDFHome Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt