Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 20. nr 4
Grudzień 2015

Kwalifikacja chorych na astmę ciężką do leczenia omalizumabem
- przewodnik dla lekarza (streszczenie)
Iwona Damps-Konstańska
Od 2013 roku w Polsce chorzy na ciężką alergiczną astmę mogą być leczeni refundowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia przeciwciałem monoklonalnym – omalizumabem. Celem artykułu było przedstawienie zasad kwalifikacji chorych na ciężką astmę do leczenia omalizumabem. Przedstawiono wskazania i przeciwskazania oraz zasady monitorowania leczenia.
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt