Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 20. nr 4
Grudzień 2015

Zastosowanie omalizumabu w leczeniu pokrzywki (streszczenie)
Joanna Dawicka, Aleksandra Wilkowska, Roman Nowicki
Pokrzywka to jedna z najczęstszych chorób dermatologicznych, charakteryzująca się nagłym pojawianiem się bąbli, obrzęku naczynioruchowego lub obu tych objawów jednocześnie. Pokrzywkę przewlekłą, która utrzymuje się przez okres co najmniej 6 tygodni, dzieli się na pokrzywkę przewlekłą spontaniczną (PPS) oraz pokrzywkę wywołaną. PPS w sposób istotny obniża jakość życia. Według najnowszych wytycznych leczeniem I rzutu w pokrzywce są leki przeciwhistaminowe anty-H1 drugiej generacji. Jeżeli terapia jest nieskuteczna, należy czterokrotnie zwiększyć dawkę tych leków (leczenie II rzutu). Rekomendowane leczenie III rzutu obejmuje dołączenie do leków przeciwhistaminowych omalizumabu, cyklosporyny A lub montelukastu. Omalizumab to rekombinowane, humanizowane przeciwciało monoklonalne, które wiąże się z wolnym IgE. Stosowany dotychczas w leczeniu astmy, omalizumab w 2014 r. został zarejestrowany w leczeniu PPS. Kontrolowane badania kliniczne udowodniły, że omalizumab jest dobrze tolerowany oraz skutecznie zmniejsza nasilenie świądu i ilość bąbli pokrzywkowych. Omalizumab jest bezpiecznym i skutecznym lekiem w leczeniu pacjentów z PPS, którzy nie odpowiadają na wysokie dawki leków przeciwhistaminowych.
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt