Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 20. nr 4
Grudzień 2015

Zastosowanie omalizumabu w leczeniu poza astmą i pokrzywką (streszczenie)
Karol Kempiński, Marek Niedoszytko
Omalizumab jest pierwszym immunomodulatorem zarejestrowanym do leczenia ciężkiej astmy alergicznej i przewlekłej pokrzywki. Efekt działania polega na inaktywacji przeciwciał IgE i mechanizmach do niej wtórnych. W związku z częstością występowania reakcji związanych z patomechanizmem opartym na limfocytach Th2 i IgE, jego zastosowanie może wykraczać daleko poza alergię.
W tym artykule podsumowujemy doświadczenia w użyciu omalizumabu w takich chorobach jak alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna, alergiczny nieżyt nosa, anafilaksja, alergia pokarmowa, atopowe zapalenie skóry, polipy nosa, eozynofilowe zapalenie przełyku, zapalenia spojówek i rogówki oraz innych.
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt