Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 20. nr 4
Grudzień 2015

Zastosowanie inhibitorów TOR w leczeniu chorób skóry (streszczenie)
Beata Imko-Walczuk
Sirolimus, inaczej rapamycyna, i ewerolimus to nowe leki należące to tzw. inhibitorów m-tor, które znalazły zastosowanie głównie w transplantologii jako leki immunosupresyjne. Szlak m-tor, inaczej kinaza m-tor, odgrywa kluczową rolę w kontroli cyklu komórkowego. Aktywacja szlaku m-tor bierze udział w patogenezie niektórych chorób, w tym także chorób nowotworowych. Szczególną grupą pacjentów, u których rapamycyna jest zalecanym lekiem w terapii przeciwnowotworowej, są chorzy po przeszczepieniach narządowych, u których ryzyko rozwoju nowotworu jest znamiennie zwiększone. W dermatologii, sirolimus i ewerolimus zostały użyte do leczenia stwardnienia guzowatego i łuszczycy. W leczeniu stwardnienia guzowatego, rapamycyna stała się celowanym lekiem, szczególnie u chorych, którzy wymagają przeszczepienia nerki w przebiegu tej choroby. W terapii łuszczycy, dotychczas nie podjęto próby oceny leczenia sirolimusem czy ewerolimusem w monoterapii. Zastosowano jednak leczenie tymi lekami w skojarzeniu z cyklosporyną, w wyniku którego uzyskano zmniejszenie nefrotoksyczności poprzez możliwość zmniejszenia dawek cyklosporyny. Obecnie pojawia się coraz więcej przesłanek o wykorzystaniu rapamycyny do leczenia także takich schorzeń jak raki skóry, raki nerki, chłoniaki czy też białaczki.
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt