Home> Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 20. nr 4
Grudzień 2015

Nowe możliwości leczenia napadów wrodzonego obrzęku naczynioruchowego (streszczenie)
Grzegorz Porębski
Wrodzony obrzęk naczynioruchowy (HAE) jest chorobą rzadką, dziedziczoną autosomalnie dominująco. Charakteryzuje się nawracającymi epizodami ostrych, samoograniczających się obrzęków tkanek. Przez wiele lat postępowanie ograniczało się do łagodzenia objawów lekami przeciwbólowymi i podawania świeżo mrożonego osocza. Sytuacja zmieniła się diametralnie wraz z wprowadzeniem do praktyki celowanych terapii o skuteczności potwierdzonej w badaniach klinicznych: osoczo-pochodnego i rekombinowanego inhibitora C1 oraz modulatorów układu kalikreina-kininy – ekallantidu i ikatybantu, który jest najnowszą opcją terapeutyczną dostępną dla chorych z HAE w Polsce. Hamuje on działanie bradykininy przez blokowanie receptorów BK2. Celem pracy jest przedstawienie praktykującym alergologom i zainteresowanym lekarzom innych specjalności aktualnej wiedzy o postępach w leczeniu wrodzonego obrzęku naczynioruchowego.
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt