Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 20. nr 4
Grudzień 2015

Tiotropium – nowość w terapii astmy oskrzelowej (streszczenie)
Maciej Kupczyk
Tiotropium jest jedynym długo działającym lekiem antycholinergicznym zarejestrowanym do leczenia astmy oskrzelowej. Najnowsze wytyczne GINA 2015 zalecają dołączenie tiotropium jako terapię drugiego rzutu u dorosłych pacjentów z astmą w stopniu 4 i 5, u których choroba nie jest dobrze kontrolowana, pomimo stosowanego leczenia (≥ 800 µg budezonidu i LABA), co objawia się między innymi częstymi zaostrzeniami choroby. Liczne badania kliniczne wykazały, że tiotropium poprawia wydolność układu oddechowego, wydłuża czas do wystąpienia zaostrzenia i zmniejsza liczbę zaostrzeń (o 31% w porównaniu z placebo) u chorych na astmę. Inhalator miękkiej mgły Respimat gwarantuje wysoką depozycję tiotropium w drogach oddechowych.
Podsumowując, tiotropium stanowi ciekawą alternatywę jako terapia dodana u pacjentów, u których astma nie jest dobrze kontrolowana przez aktualnie stosowane leczenie.
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt