Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 20. nr 4
Grudzień 2015

Nieżyt nosa – najważniejsze fenotypy i endotypy oraz zasady leczenia (streszczenie)
Rafał Fornal, Ryszard Kurzawa, Łukasz Błażowski, Iwona Sak
Nieżyt nosa jest częstą dolegliwością zarówno u dorosłych jak i u dzieci, a jak wskazują najnowsze badania także w grupie niemowląt. Szerokim pojęciem nieżytu nosa objęte są schorzenia z objawami blokady nosa, przekrwienia błony śluzowej, wycieku z nosa, kichania i świądu, które wynikają z zapalenia i/lub dysfunkcji błony śluzowej nosa. Pojęcie nieżytu nosa obejmuje wiele różnych podtypów, z których kilka wciąż wymaga dokładniejszej charakterystyki. W ostatniej dekadzie powstała koncepcja fenotypów nieżytu nosa zdefiniowanych na podstawie obrazu klinicznego, natomiast na podstawie charakterystyki zaburzeń patofizjologicznych zdefiniowano pojęcie endotypów choroby. Kwalifikacja do poszczególnych fenotypów i/lub endotypów nieżytu nosa pomaga w wyjaśnieniu zmienności zarówno obrazu klinicznego, jak i odpowiedzi na leczenie. Fenotypy i endotypy są dynamiczne, zachodzą na siebie i mogą przekształcać się jeden w drugi, co utrudnia sprecyzowanie definicji. Niemniej jednak, podejście oparte na określeniu fenotypów i/lub endotypów umożliwia personalizację diagnostyki i leczenia w grupie pacjentów z nieżytem nosa. W większości przypadków rozpoznanie zapalenia błony śluzowej nosa nie jest skomplikowane, jeżeli oparte jest na symptomatologii klinicznej. Natomiast fenotypowanie może okazać się trudniejszym wyzwaniem. W poniższym opracowaniu scharakteryzowano poszczególne fenotypy i endotypy nieżytu nosa, przedstawiono zasady fenotypowania oraz omówiono stosowane metody diagnostyczne. Zwrócono uwagę na istotny i jeszcze mało poznany problem nieżytu nosa u niemowląt. Ponadto opisano leki stosowane w leczeniu poszczególnych fenotypów nieżytu nosa.
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt