Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 20. nr 4
Grudzień 2015

Znajomość obrazu klinicznego i metod leczenia alergii na jad owadów błonkoskrzydłych wśród polskich lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (streszczenie)
Gabriela Staroń, Paulina Hościło, Marita Nittner-Marszalska, Anna Hans-Wytrychowska, Anna Wolańczyk-Mędrala
Wprowadzenie.
W ciągu ostatnich lat rola lekarzy pierwszego kontaktu znacząco wzrosła. W swoich praktykach spotykają oni pacjentów manifestujących objawy alergii na jad owadów błonkoskrzydłych (hymenoptera venom allergy, HVA), muszą zatem znać jej symptomy i podstawowe metody leczenia.
Cel pracy.
Oszacowanie wiedzy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej o HVA.
Materiał i metody.
Lekarzy uczestniczących w Kongresie Top Medical Trends 2013 w Poznaniu poproszono o wypełnianie anonimowych ankiet zawierających pytania skonstruowane w oparciu o rekomendacje ekspertów z European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), pomocne w ocenie znajomości obrazu klinicznego i metod leczenia HVA.
Wyniki.
Rozdano 308 kwestionariuszy, z których 275 zostało zwróconych i zaakceptowanych do dalszych analiz. Wszyscy respondenci byli lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, najczęściej specjalistami medycyny rodzinnej (43,6%) lub chorób wewnętrznych (42,2%). Mimo, że aż 99,6% ankietowanych zadeklarowało znajomość objawów HVA, jedynie 2,9% kwestionariuszy zawierało w całości poprawne odpowiedzi na pytanie o te objawy. 91,6% ankietowanych błędnie uznało występowanie zaczerwienienia i bólu w miejscu ukłucia za miejscowe objawy alergii, a wzrost ciśnienia tętniczego (63,6%) oraz limfadenopatię (58,9%) za objawy reakcji alergicznej. Większość ankietowanych wiedziała, że immunoterapia swoista jest preferowaną metodą leczenia. Niestety jedynie 7,3% zaznaczyło poprawnie wskazania do zastosowania immunoterapii oraz 46,9% wiedziało o wysokiej skuteczności tego leczenia.
Wnioski.
Kwestionariusz wskazał najważniejsze błędy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w prowadzeniu pacjentów z HVA: traktowanie zbyt wielu objawów jako alergicznych oraz niedocenianie efektywności immunoterapii. Obydwa mogą obniżać jakość opieki nad pacjentami z HVA.
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt