Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 20. nr 4
Grudzień 2015

Zakażenie wirusem paragrypy typu 3 (PIV-3) pierwotnych komórek nabłonka oskrzeli hodowanych in vitro   jako model doświadczalny zaostrzenia astmy oskrzelowej (streszczenie)
Sylwia Moskwa, Wojciech Piotrowski, Jerzy Marczak, Anna Lewandowska-Polak, Marzanna Jarzębska, Małgorzata Brauncajs, Anna Głobińska, Aleksandra Piechota-Polańczyk, Paweł Górski, Marek L. Kowalski
Wprowadzenie.
Hodowle komórek nabłonka oskrzeli są stosowane w badaniach roli infekcji wirusowych u chorych na astmę oskrzelową.
Cel.
Celem pracy była ocena efektywności hodowli komórek nabłonka oskrzeli oraz wpływu wirusa PIV-3 na morfologię komórek.
Materiał i metody.
Komórki do hodowli nabłonka pobrano metodą szczoteczkowania podczas bronchoskopii od 31 osób: 12 osób zdrowych i 19 chorych na astmę oskrzelową. Komórki hodowano w medium hodowlanym BEGM (Bronchial Epithelial Cell Growth Medium) i zakażono wirusem PIV-3 0,1 MOI.
Wyniki.
Z powodzeniem ukończono 61,3% hodowli komórek nabłonka oskrzeli. Główną przyczyną niepowodzenia hodowlanego było zakażenie grzybicze. Nie stwierdzano cytopatycznego działania wirusa PIV3 na komórki nabłonka w ciągu 48 godzin po zakażeniu.
Wnioski.
Opisana metodologia umożliwia prowadzenie efektywnych hodowli komórek nabłonka oskrzeli i ich skuteczne zakażanie wirusem paragrypy typu 3.
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt