Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Archiwum

2021

Tom 21. nr 1. marzec 2016 - spis treści

Temat wiodący: Alergie sezonowe – zasady postępowania

Redaktor prowadzący: prof. dr hab. med. Marek L. Kowalski


Pyłek roślin i alergeny sezonowe w Polsce (s. 5)

Barbara Majkowska-Wojciechowska

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Znaczenie alergenów pokarmowych u dzieci i dorosłych z alergią wziewną (s. 16)

Aneta Krogulska

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Leki antyhistaminowe w pyłkowicy (s. 28)

Ziemowit Ziętkowski, Mateusz Łukaszyk, Urszula Skiepko, Anna Bodzenta-Łukaszyk

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Donosowe glikokortykosteroidy w leczeniu alergicznego nieżytu nosa (s. 33)

Magdalena Arcimowicz

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Immunoterapia w alergiach sezonowych (s. 44)

Edyta Jura-Szołtys, Barbara Rogala

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Gorący temat

Mepolizumab (Nucala) - nowe możliwości terapii biologicznej astmy (s. 49)

Mateusz Łukaszyk, Róża Wiśniewska, Urszula Skiepko, Anna Bodzenta-Łukaszyk

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Artykuły poglądowe

Ryzyko niedoczynności nadnerczy u pacjentów leczonych glikokortykosteroidami wziewnymi i donosowymi (s. 52)

Marta Krawiec, Anna Zawadzka-Krajewska, Grażyna Kraj, Marek Kulus

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Artykuły oryginalne

Udział alergii pokarmowej z uwzględnieniem cech atopii w etiopatogenezie eozynofilowego zapalenia przełyku u osób dorosłych (s. 63)

Barbara Rymarczyk, Joanna Glück, Barbara Rogala

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Charakterystyka chorych z astmą oskrzelową poszukujących wsparcia w samokontroli choroby w serwisie internetowym (s. 69)

Joanna Lange, Krystyna Zdziechowska, Agnieszka Krauze

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDFHome Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt