Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Archiwum

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

Tom 21. nr 1. marzec 2016 - spis treści

Temat wiodący: Alergie sezonowe – zasady postępowania

Redaktor prowadzący: prof. dr hab. med. Marek L. Kowalski


Pyłek roślin i alergeny sezonowe w Polsce (s. 5)

Barbara Majkowska-Wojciechowska

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Znaczenie alergenów pokarmowych u dzieci i dorosłych z alergią wziewną (s. 16)

Aneta Krogulska

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Leki antyhistaminowe w pyłkowicy (s. 28)

Ziemowit Ziętkowski, Mateusz Łukaszyk, Urszula Skiepko, Anna Bodzenta-Łukaszyk

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Donosowe glikokortykosteroidy w leczeniu alergicznego nieżytu nosa (s. 33)

Magdalena Arcimowicz

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Immunoterapia w alergiach sezonowych (s. 44)

Edyta Jura-Szołtys, Barbara Rogala

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Gorący temat

Mepolizumab (Nucala) - nowe możliwości terapii biologicznej astmy (s. 49)

Mateusz Łukaszyk, Róża Wiśniewska, Urszula Skiepko, Anna Bodzenta-Łukaszyk

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Artykuły poglądowe

Ryzyko niedoczynności nadnerczy u pacjentów leczonych glikokortykosteroidami wziewnymi i donosowymi (s. 52)

Marta Krawiec, Anna Zawadzka-Krajewska, Grażyna Kraj, Marek Kulus

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Artykuły oryginalne

Udział alergii pokarmowej z uwzględnieniem cech atopii w etiopatogenezie eozynofilowego zapalenia przełyku u osób dorosłych (s. 63)

Barbara Rymarczyk, Joanna Glück, Barbara Rogala

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Charakterystyka chorych z astmą oskrzelową poszukujących wsparcia w samokontroli choroby w serwisie internetowym (s. 69)

Joanna Lange, Krystyna Zdziechowska, Agnieszka Krauze

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDFHome Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt