Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 21. nr 1
Marzec 2016

Znaczenie alergenów pokarmowych u dzieci i dorosłych z alergią wziewną (streszczenie)
Aneta Krogulska
W świetle ostatnich badań związek między alergią pokarmową i alergią układu oddechowego nabiera coraz większego znaczenia. Alergeny pokarmowe mogą odpowiadać za wywoływanie zaostrzeń astmy czy ANN lub je indukować. Alergia pokarmowa jest czynnikiem ryzyka rozwoju astmy w późniejszym okresie życia. Zwiększa ryzyko gorszej kontroli i ciężkich zaostrzeń astmy, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. U starszych dzieci, młodzieży i dorosłych istotne znaczenie ma alergia pokarmowa na krzyżowo-reagujące alergeny wziewne. Najczęstszą jej postacią jest zespół alergii jamy ustnej. Objawy mogą nasilać się u pacjentów z pyłkowicą po spożyciu świeżych owoców lub warzyw, szczególnie w i po sezonie. Objawy mają najczęściej charakter łagodny, ale mogą wystąpić również objawy systemowe i to już przy pierwszym kontakcie z alergenem pokarmowym. W diagnostyce pacjentów z alergią wziewną należy brać pod uwagę również alergię pokarmową.
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt