Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 21. nr 1
Marzec 2016

Mepolizumab (Nucala) – nowe możliwości terapii biologicznej astmy (streszczenie)
Mateusz Łukaszyk, Róża Wiśniewska, Anna Bodzenta-Łukaszyk
Mepolizumab (Nucala) jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko IL-5, która odgrywa istotną rolę w procesie zapalnym w drogach oddechowych u chorych na astmę. Lek ten charakteryzuje się wysokim powinowactwem i swoistością do tej interleukiny. Hamuje przyłączanie IL-5 do podjednostki alfa receptora znajdującego się na powierzchni eozynofilów. Wyniki przeprowadzonych badań klinicznych II i III fazy u pacjentów z astmą potwierdziły przydatność i skuteczność terapii przeciwciałem monoklonalnym, szczególnie u chorych z częstymi zaostrzeniami i eozynofilią. W roku 2015 zarejestrowano mepolizumab (Nucala) na terenie Unii Europejskiej i w Polsce do leczenia astmy ciężkiej o fenotypie eozynofilowym. Standardy diagnostyki i leczenia astmy, opublikowane w roku 2016 (GINA 2016), wskazały terapię tym lekiem w 5-tym stopniu leczenia jako lek dodany do wysokich dawek steroidów wziewnych w skojarzeniu z długo działającymi ß2-agonistami (LABA).
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt