Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 21. nr 1
Marzec 2016

Charakterystyka chorych z astmą oskrzelową poszukujących wsparcia w samokontroli choroby w serwisie internetowym (streszczenie)
Joanna Lange, Krystyna Zdziechowska, Agnieszka Krauze
Wprowadzenie. Astma oskrzelowa wymaga edukacji przy pomocy wielu metod, w tym internetowych i multimedialnych. Portal Tacyjakja.pl wykorzystujący rozwiązania systemu Health 2.0 pozwala na prowadzenie samokontroli choroby przez pacjenta. Jest również źródłem cennych informacji o chorobie zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.
Cel pracy. Analiza wybranych czynników demograficznych oraz klinicznych osób z astmą oskrzelową rejestrujących się w dziale „Astma” portalu TacyJakJa.pl.
Materiał i metody. Materiał do badań stanowiły anonimowe dane podawane podczas rejestracji do portalu przez 784 osoby dorosłe i 440 rodziców dzieci z astmą oskrzelową w latach 2009-2015.
Wyniki. 27,4% osób dorosłych i 52,3% rodziców dzieci rejestrowało się w pierwszym roku od momentu rozpoznania choroby. Astma była oceniona jako dostatecznie kontrolowana przez 44,6% dorosłych i 49% rodziców dzieci. 71,7% dorosłych i 54,8% dzieci pozostawało pod stałą opieką specjalisty, chociaż dorośli częściej korzystali z porad pulmonologa. 21,3% dorosłych i 29,8% dzieci było na wizycie u lekarza specjalisty przynajmniej raz w miesiącu. Dzieci były częściej hospitalizowane w ciągu ostatnich 12 miesięcy (34,1% v. 24,6% dorośli). W obu grupach, z astmą najczęściej współistniał alergiczny nieżyt nosa (dorośli 37,2% v. dzieci 33,9%). Dorośli znacznie częściej mieli wykonywane badanie spirometryczne (86,7% v. 34,3% u dzieci). U 65,7% dzieci nigdy nie wykonano spirometrii.
Wnioski. Osoby, które zarejestrowały się do portalu poszukują wsparcia w procesie samokontroli choroby w większości w pierwszym roku po rozpoznaniu choroby. Większość pacjentów jest pod stałą opieką specjalisty. Prawie połowa chorych uważa, że choroba jest dostatecznie kontrolowana. Niepokój budzi rzadkie wykonywanie spirometrii u dzieci, co wymaga szczególnej uwagi ze strony lekarzy.
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt