Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Archiwum

2021

Tom 21. nr 2. czerwiec 2016 - spis treści

Artykuły poglądowe

Nowoczesna diagnostyka alergii na psa i kota (s. 81)

Natalia Ukleja-Sokołowska, Zbigniew Bartuzi

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Alergia na ryby (s. 88)

Agnieszka Drewnik, Marek L. Kowalski

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Czy alergia stanowi czynnik ryzyka zespołu przewlekłego zmęczenia? (s. 96)

Łukasz Sokołowski, Natalia Ukleja-Sokołowska, Paweł Zalewski, Zbigniew Bartuzi

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Zasady diagnostyki w alergii natychmiastowej na antybiotyki (s. 102)

Olga Brzezińska-Pawłowska, Marek L. Kowalski

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Artykuły oryginalne

Uczulenie na hapteny, alergeny wziewne i pokarmowe wśród pacjentów
diagnozowanych w kierunku alergii kontaktowej (s. 110)

Milena Wojciechowska, Anna Hnatyszyn-Dzikowska, Zbigniew Bartuzi

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

LPS indukuje apoptozę komórek dendrytycznych krwi obwodowej (s. 121)

Agata Kubicka-Sierszeń, Anna Michalak, Marek L. Kowalski,
Magdalena Giszterowicz, Janina Ł. Grzegorczyk

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Wpływ białka HMGB1 na barierowe i immunomodulujące właściwości
ludzkiego śródbłonka naczyniowego (s. 127)

Aleksandra Legęza, Maciej Chałubiński, Emilia Łuczak, Katarzyna Wojdan,
Paulina Gorzelak-Pabiś, Maciej Borowiec, Marlena Broncel

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Jakość życia pacjentów z alergią na jad owadów błonkoskrzydłych
odmawiających leczenia za pomocą immunoterapii swoistej (s. 133)

Damian Mikulski, Ewa Smorawska-Sabanty, Marek L. Kowalski

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDFHome Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt