Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 21. nr 2
Czerwiec 2016

Nowoczesna diagnostyka alergii na psa i kota (streszczenie)
Natalia Ukleja-Sokołowska, Zbigniew Bartuzi
Alergia na zwierzęta futerkowe jest istotnym problemem klinicznym u pacjentów zgłaszających się do lekarza alergologa. Pacjenci często zadają pytania dotyczące naturalnego przebiegu ich choroby, rokowania, a także możliwości współwystępowania alergii na inne zwierzęta. W odpowiedzi na te i inne pytania niezwykle przydatna może okazać się nowoczesna diagnostyka w oparciu o komponenty alergenowe.
W pracy opisano szczegółowo alergeny psa i kota, z uwzględnieniem ich przynależności do poszczególnych rodzin białek, źródła, znaczenia klinicznego i możliwości alergii krzyżowej.
W szczególności zwrócono uwagę na lipokaliny, stanowiące najważniejszą rodzinę alergenów wziewnych ssaków. Należą do nich alergeny główne psa (Can f 1-2), bydła (Bos d 2), konia (Equ c 1), szczura (Rat n 1), myszy (Mus m 1), świnki morskiej (Cav p 1), królika (Ory c 1), czy chomika (Pho s 21).
Podjęto również próbę odpowiedzi na pytanie w jaki sposób wiedza, dotycząca obecności w surowicy krwi chorego przeciwciała IgE skierowanego przeciwko konkretnym komponentom alergenowym psa i kota, może zostać wykorzystana w praktyce klinicznej.
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt