Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 21. nr 2
Czerwiec 2016

Czy alergia stanowi czynnik ryzyka zespołu przewlekłego zmęczenia? (streszczenie)
Łukasz Sokołowski, Natalia Ukleja-Sokołowska, Paweł Zalewski, Zbigniew Bartuzi
Zespół przewlekłego zmęczenia jest poważną, wyniszczającą chorobą, dotykającą miliony osób na całym świecie. Wiedza na temat tej jednostki chorobowej jest niewystarczająca. Wielu lekarzy nie zna kryteriów rozpoznania CFS. Pierwsze prace dotyczące częstości występowania alergii u osób leczonych z powodu zespołu przewlekłego zmęczenia pojawiły się już pod koniec lat osiemdziesiątych. Postulowano wtedy, że atopia współwystępuje z CFS u ponad 50% chorych. Wyniki kolejnych opublikowanych prac niejednokrotnie były sprzeczne. W trakcie poszukiwań markerów immunologicznych zespołu przewlekłego zmęczenia okazało się, że część cytokin, które biorą udział w zapaleniu o etiologii atopowej wykazuje także wzmożoną aktywność u chorych z CFS. Celem pracy było podsumowanie współczesnej wiedzy o związku pomiędzy atopią i zespołem przewlekłego zmęczenia.
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt