Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 21. nr 2
Czerwiec 2016

Zasady diagnostyki w alergii natychmiastowej na antybiotyki (streszczenie)
Olga Brzezińska-Pawłowska, Marek L. Kowalski
Nadwrażliwość na antybiotyki stanowi istotny problem kliniczny przede wszystkim ze względu na dużą różnorodność zgłaszanych przez pacjentów objawów oraz trudności w prowadzeniu jej diagnostyki. Konieczność zastępowania leków powodujących reakcję innymi często pomnaża koszty leczenia, a czasami zmniejsza też jego skuteczność. Prezentowany artykuł poświęcony jest omówieniu metod diagnostycznych oraz polecanego algorytmu działania w alergii na antybiotyki przebiegającej w mechanizmie natychmiastowym, zależnym od immunoglobulin E.
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt