Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 21. nr 2
Czerwiec 2016

Uczulenie na hapteny, alergeny wziewne i pokarmowe wśród pacjentów diagnozowanych w kierunku alergii kontaktowej (streszczenie)
Milena Wojciechowska, Anna Hnatyszyn-Dzikowska, Zbigniew Bartuzi
Wprowadzenie. Problem alergii kontaktowej dotyczyć może ok. 40% dorosłych oraz 20-30% dzieci i młodzieży. „Złotym standardem” w diagnostyce alergii kontaktowej są testy płatkowe. Z uwagi na częste współistnienie chorób alergicznych przy jednoczesnej polisensytyzacji ważna jest szczegółowa diagnostyka alergologiczna.
Cel pracy. Celem badania była ocena częstości występowania uczuleń na hapteny oraz alergeny wziewne i pokarmowe wśród pacjentów diagnozowanych w kierunku alergii kontaktowej.
Materiał i metody. W badaniu przeprowadzono retrospektywną analizę dokumentacji medycznej pacjentów diagnozowanych w kierunku alergii kontaktowej. Kryterium włączenia pacjentów do grupy badanej były wykonane testy płatkowe z zestawem Europejska Seria Podstawowa. Do badania włączono 105 pacjentów, w tym 82 kobiety w wieku 18-77 oraz 23 mężczyzn w wieku 19-78.
Wyniki. W badanej grupie najwięcej było pacjentów z pokrzywką przewlekłą (n=32) oraz z alergicznym wypryskiem kontaktowym (n=27). Współwystępowanie kilku jednostek chorobowych stwierdzono u 37,1% badanych. Dodatnie wyniki testów płatkowych otrzymano u 48% badanych, testów punktowych z alergenami wziewnymi u 44% badanych a z alergenami pokarmowymi u 18% pacjentów. Spośród haptenów najczęściej uczulały metale, spośród alergenów wziewnych roztocza kurzu domowego, chwasty i trawy a spośród alergenów pokarmowych seler, owoce cytrusowe, mąka żytnia i ziemniaki. U znacznego odsetka badanych stwierdzono uczulenie na alergeny spokrewnione gatunkowo. Częste było współwystępowanie alergii na nikiel, chrom i kobalt.
Wnioski. Ze względu na złożoną etiologię chorób alergicznych, u chorych z podejrzeniem alergii należy prowadzić szczegółową diagnostykę umożliwiającą identyfikację substancji alergizujących i ich eliminację z otoczenia pacjenta.
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt