Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 21. nr 3
Wrzesień 2016

Alergia na konia – nowe fakty (streszczenie)
Natalia Ukleja-Sokołowska, Zbigniew Bartuzi
Rekreacyjna jazda konna jest popularna, a u pewnej grupy ludzi dużą sympatią cieszą się wyścigi konne. Wiele mówi się o alergii zawodowej u hodowców koni, dżokejów czy weterynarzy. Jednak istnieją prace, które podkreślają relatywnie wysoką częstość uczulenia u osób, u których nie występuje bezpośredni kontakt z koniem.
Obecnie komercyjnie dostępne komponenty alergenowe umożliwiają szczegółową ocenę profilu uczuleniowego chorego, także w kontekście uczulenia na alergeny zwierząt. Pozwala to wyjaśnić wiele niejasności związanych z alergią u pacjenta, a także wysnuć wnioski dotyczące dalszego przebiegu choroby.
W pracy opisano poznane dotychczas alergeny konia, przedstawiono przebieg alergii na to zwierzę, także w kontekście alergii krzyżowych. Przybliżono zastosowanie diagnostyki opartej o komponenty alergenowe w kontekście alergii na konia, przedstawiając zarówno zalety jak i ograniczenia tej metody.
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt