Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 21. nr 3
Wrzesień 2016

Mikrobiota organizmu ludzkiego i jej wpływ na homeostazę immunologiczną – część I (streszczenie)
Katarzyna Gregorczyk-Maślanka, Ryszard Kurzawa
Mikrobiota organizmu ludzkiego stanowi w ostatnich dziesięcioleciach temat inspirujący badaczy. Dynamiczny rozwój metod diagnostycznych, zwłaszcza opartych o diagnostykę molekularną, zaowocował także rozwojem wiedzy o mikrobiota i stworzeniem baz danych gromadzących informacje o rodzajach i gatunkach naszej flory komensalnej, jak np. Human Microbiome Project. Pozwolił na potwierdzenie, że rozwój mikrobiota rozpoczyna się już w okresie prenatalnym, utorował drogę dalszym badaniom nad wpływem przebiegu i czasu trwania ciąży, drogi porodu, sposobu karmienia oraz ekspozycji na czynniki środowiskowe. Mikrobiota jelitowa zdrowego dziecka kształtuje się do 3. roku życia, w piśmiennictwie podkreślana jest kluczowa rola pierwszych 1000 dni życia dziecka.
Interesujące są również doniesienia na temat możliwości komunikacji mikrobioty z układem immunologicznym gospodarza, jej wpływu na dojrzewanie limfocytów T naiwnych w T regulatorowe, produkcję cytokin przeciwzapalnych jak IL-10 czy TGF-ß, które pełnią kluczową rolę w utrzymaniu homeostazy Th1/Th2, rozwoju tolerancji immunologicznej, w tym również autotolerancji, a zaburzenia w tym zakresie prowadzą do chorób alergicznych oraz autoimmunologicznych.
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt