Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 21. nr 3
Wrzesień 2016

Mikrobiota organizmu ludzkiego i jej wpływ na homeostazę immunologiczną – część II (streszczenie)
Katarzyna Gregorczyk-Maślanka, Ryszard Kurzawa
Mikrobiota jelitowa zdrowego dziecka kształtuje się w czasie pierwszych 1000 dni życia dziecka. Utrwalona w tym okresie wywiera wpływ na funkcjonowanie układu immunologicznego przez pozostałe lata życia, co określane jest mianem „programowania mikrobiotycznego”.
Im dalej odchodzimy od „naturalnego” trybu życia w kierunku modelu „zachodniego” tym mniejsza bioróżnorodność mikrobioty a w konsekwencji większe ryzyko zachorowań na tzw. choroby cywilizacyjne: autoimmunizacyjne, nowotworowe, metaboliczne i alergiczne (w tym astma oskrzelowa, atopowe zapalenie skóry). Prowadzonych jest aktualnie szereg analiz na temat możliwości prewencji wybranych zaburzeń poprzez zastosowanie probiotyków ze zwróceniem uwagi na zależność ich efektu od populacji i szczepu.
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt