Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 21. nr 3
Wrzesień 2016

Niepożądane alergiczne reakcje na pokarm a zdrowie i prokreacja kobiety (streszczenie)
Eliza Wasilewska, Sylwia Małgorzewicz
Gwałtowny wzrost liczby osób cierpiących z powodu chorób o charakterze alergicznym w tym alergii pokarmowej, oraz bogata manifestacja kliniczna, spowodował zainteresowanie możliwością oddziaływania alergii na cały organizm. Alergia pokarmowa i reakcje anafilaktyczne na pokarm zdecydowanie częściej dotyczą kobiet. W pracy przedstawiono podstawowe pojęcia z zakresu definicji, patomechanizmu, objawów klinicznych i konsekwencji niepożądanych reakcji pokarmowych na zdrowie kobiety z uwzględnieniem zdrowia prokreacyjnego.
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt