Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 21. nr 3
Wrzesień 2016

Uszkodzenia i regeneracja nabłonka górnych i dolnych dróg oddechowych – walidacja doświadczalnych metod oceny (streszczenie)
Anna Lewandowska-Polak, Marzanna Jarzębska, Małgorzata Brauncajs, Janina Grzegorczyk, Marek L. Kowalski
Wstęp. Nabłonek dróg oddechowych stanowi barierę mechaniczną, pełniąc istotną rolę w odporności przeciwzakaźnej, ale także w patofizjologii astmy oskrzelowej. Może ulegać uszkodzeniu pod wpływem działania czynników zewnętrznych takich jak bakterie, wirusy, czynniki drażniące.
Cel pracy. Celem badania było opracowanie i wystandaryzowanie doświadczalnego modelu uszkodzenia i metod oceny naprawy uszkodzonych komórek nabłonka górnych i dolnych dróg oddechowych.
Materiał i metody. Do badania wykorzystano dostępne komercyjnie linie komórkowe nabłonka górnych (RPMI 2650) i dolnych (BEAS-2B) dróg oddechowych. Komórki nabłonka dróg oddechowych hodowane do zlewności uszkadzano mechanicznie, i oceniano naprawę poprzez pomiar zregenerowanej powierzchni. Jednocześnie oceniano uszkodzenia połączeń ścisłych i regeneracje wykonując pomiary śródnabłonkowej oporności (TER).
Wyniki. Komórki nabłonka górnych dróg oddechowych (RPMI2650) ulegały regeneracji średnio po 5±1 dniach, a w hodowlach komórek dolnych dróg oddechowych całkowitą regenerację uszkodzenia stwierdzano po średnio 24±2 godzinach. Uszkodzenie komórek linii RPMI 2650 ulegało naprawie w około 50% po 72 godzinach a do pełnej regeneracji potrzeba było 120 godzin. Komórki linii dolnych dróg oddechowych ulegały regeneracji znacznie szybciej i ponad 50% powierzchni ulegało naprawie już po 6 godzinach od uszkodzenia a do pełnej regeneracji dochodziło po 24 godzinach. Podczas regeneracji komórek stwierdzano wzrost wartości TER.
Wnioski. Opracowany model in vitro umożliwia prowadzenie badań nad identyfikacją czynników, które mogą modulować regenerację nabłonka dróg oddechowych.
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt