Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 21. nr 3
Wrzesień 2016

Anafilaksja zależna od pszenicy indukowana wysiłkiem (WDEIA) – opis przypadku (streszczenie)
Ewa Gawrońska-Ukleja, Agata Michalska, Natalia Ukleja-Sokołowska, Magdalena Żbikowska-Gotz,
Kinga Lis, Robert Zacniewski, Grzegorz Siergiejko, Zbigniew Bartuzi

Anafilaksja zależna od pszenicy indukowana wysiłkiem (ang. wheat-dependent exercise-induced anaphylaxis, WDEIA), spowodowana uczuleniem na omega-5-gliadynę, jest istotnym problemem klinicznym.
W pracy przedstawiono ciekawy przypadek WDEIA i podkreślono rolę diagnostyki opartej o komponenty alergenowe oraz prób prowokacji w ustaleniu prawidłowego rozpoznania.
Pacjent, lat 55 był diagnozowany z powodu występujących co 2-3 miesiące reakcji anafilaktycznych, pod postacią zmian skórnych o charakterze uogólnionej pokrzywki, z towarzyszącym spadkiem ciśnienia tętniczego i utratą przytomności. W trakcie diagnostyki wykonano testy skórne punktowe (SPT) z alergenami wziewnymi i pokarmowymi, a także oceniono stężenie IgE całkowitego oraz IgE swoistego dla Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, pszczoły i osy, glutenu, mąki pszennej i żytniej, oraz określono poziom IgE swoistego dla komponent alergenowych metodą ImmunoCap ISAC. Ponad to przeprowadzono próbę prowokacji wysiłkiem fizycznym na czczo i po prowokacji pieczywem.
SPT były dodatnie z alergenami mąki pszennej (4/25 mm) i mąki żytniej (4/5 mm). Stężenie IgE swoistego dla alergenów mąki pszennej (przed próbą prowokacji wysiłkiem fizycznym) wynosiło 0,18 IU/ml i mąki żytniej 1,06 IU/ml, po teście prowokacji odpowiednio 0,18 IU/ ml i 1,21 IU/ml.
W badaniu ImmunoCap ISAC stwierdzono podwyższony poziom IgE swoistego dla komponent alergenowych pszenicy rTri 19 (omega- 5-gliadyna) - 2.4 ISU-E i tymotki nPhl p 4 (berberine bridge enzyme) - 2,5 ISU-E.
Próba prowokacji wysiłkiem fizycznym na czczo była ujemna. Próba prowokacji wysiłkiem fizycznym po spożyciu pieczywa była dodatnia, z wystąpieniem spadku ciśnienia tętniczego i uogólnionej pokrzywki na skórze całego ciała.
Na podstawie obrazu klinicznego, wyników prób prowokacji i badań immunologicznych u pacjenta ustalono rozpoznanie anafilaksji indukowanej pszenicą zależną od wysiłku fizycznego – WDEIA.
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt