Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 21. nr 4
Grudzień 2016

Drobne drogi oddechowe a glikokortykosteroidy wziewne w astmie (streszczenie)
Marek Kulus, Katarzyna Krenke, Anna Zawadzka-Krajewska
Stosunkowo niedawno, wraz z rozwojem technik inhalacyjnych zaczęto ponownie interesować się wpływem terapii astmy na drobne drogi oddechowe i znaczeniem oceny ich funkcji dla poprawy efektywności leczenia. W artykule przedstawiono metody oceny czynności drobnych oskrzeli i podstawy teoretyczne dla wyników badań, w których obserwowano większą depozycje całkowitą i obwodową aerozolu podawanego w postaci cząsteczek o średnicy zbliżonej do 1,5 mcm(mikrometra). Omówiono znaczenie kliniczne tych obserwacji dla praktycznego doboru najbardziej efektywnej formy terapii wziewnej. Wskazano, że nowoczesne i skuteczne metody leczenia wziewnego nie eliminują ryzyka ogólnoustrojowych działań niepożądanych dla większości glikokortykosteroidów.
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt