Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 21. nr 4
Grudzień 2016

Stres psychiczny a alergia pokarmowa (streszczenie)
AGATA MICHALSKA, NATALIA UKLEJA-SOKOŁOWSKA, ZBIGNIEW BARTUZI
Zarówno alergia pokarmowa, jak i przewlekły stres psychiczny stanowią coraz większy problem w krajach rozwiniętych. W praktyce lekarza alergologa często spotyka się pacjentów, którzy twierdzą, że stres zaostrza objawy alergii. Te subiektywne objawy znajdują potwierdzenie w badaniach prowadzonych zarówno na modelach zwierzęcych jak i u ludzi.

W artykule omówiono obecny stan wiedzy dotyczący zaostrzeń alergii pokarmowej w odpowiedzi na bodziec stresowy. Przedstawiono mechanizmy immunologiczne, które zachodzą w odpowiedzi na stres i które promują alergiczny proces zapalny. Szczegółowo omówiono zwłaszcza rolę zwiększonej przepuszczalności błony śluzowej jelit oraz modulowanie przez stres mikroflory jelitowej.
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt