Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 21. nr 4
Grudzień 2016

Immunologiczne podstawy zespołu przewlekłego zmęczenia (streszczenie)
Łukasz Sokołowski, Natalia Ukleja-Sokołowska, Paweł Zalewski
Zespół przewlekłego zmęczenia jest poważnym problem zdrowotnym i społecznym. W obecnej pracy przedstawiono dotychczasową wiedzę dotyczącą immunologicznego podłoża zespołu przewlekłego zmęczenia, zmian w układzie immunologicznym zachodzących w przebiegu choroby, a także znanych markerów immunologicznych CFS.

Istotnym zagadnieniem jest sposób, w jaki układ immunologiczny jest aktywowany w przypadku chorych z CFS - do tej pory powstało kilka opracowań dotyczących analizy stężenia cytokin i interleukin u pacjentów z CFS w porównaniu do populacji zdrowej oraz populacji osób leczonych z powodu innych chorób, w przebiegu których często także mamy do czynienia z objawami dominującego poczucia zmęczenia.

Bierze się pod uwagę kilka cytokin, które potencjalnie mogą stanowić markery CFS (m.in. IL 1 , IL 1!, IL2, IL 5, IL 6, IL 8, IL 10, IL 13, INF ", TNF , TGF !). Co istotne, stężenie poszczególnych cytokin różni się w zależności od nasilenia choroby i czasu jej trwania.

Wyniki dotychczasowych badań sugerują, że u pacjentów leczonych z powodu CFS wysiłek fizyczny powoduje fizjologiczną odpowiedź układu immunologicznego, a indukowane wysiłkiem stężenie cytokin prozapalnych jest podobne jak w grupie kontrolnej osób zdrowych.
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt