Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 21. nr 4
Grudzień 2016

Zespół Mikulicza – choroba IgG4 zależna. Opis przypadku (streszczenie)
Olga Brzezińska, Grzegorz Cichosz, Joanna Makowska
Zespół Mikulicza zaliczany jest do grupy chorób IgG4 zależnych, w których dochodzi do naciekania zajętych narządów plazmocytami produkującymi immunoglobuliny G4. Typowym objawem choroby jest włóknienie oraz narastająca dysfunkcja narządu. Poniższy artykuł poza opisem przypadku chorej, u której w przebiegu zespołu Mikulicza zajęte zostały gruczoły łzowe, ślinowe oraz tarczyca, zawiera również przegląd literatury, omawia kryteria rozpoznania, proponowane schematy leczenia oraz trudności diagnostyczne.
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt