Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 22. nr 1
Marzec 2017

Miejscowy alergiczny nieżyt nosa – „nowa” choroba alergiczna? (streszczenie)
Joanna Olesik-Śmietana, Marcin Kurowski, Marek L. Kowalski
Przedmiotem poniższego opracowania jest miejscowy alergiczny nieżyt nosa (MANN). Zawiera ono aktualną definicję, klasyfikację, mechanizmy oraz historię badań, dane epidemiologiczne, obraz kliniczny schorzenia a także postępowanie diagnostyczno-lecznicze. Epidemiologia, naturalny przebieg choroby, obecność alergenowo swoistych IgE w błonie śluzowej nosa osób bez wykrywalnego uczulenia, jak również ewentualne zastosowanie immunoterapii swoistej w leczeniu MANN to tematy aktualnie budzące wątpliwości i wywołujące kontrowersje. Zostały one również uwzględnione w tym opracowaniu.
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt