Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 22. nr 1
Marzec 2017

Alergia na jad pszczeli u pszczelarzy (streszczenie)
Joanna Matysiak, Zenon J. Kokot, Jan Matysiak
Pszczelarze są szczególną grupą osób najbardziej narażonych na użądlenia i alergię na jad pszczeli z racji wykonywanej pracy. Dodatnie wyniki testów skórnych lub obecność swoistych dla jadu pszczelego IgE obserwowane są nawet u 60% badanych pszczelarzy. Reakcja po użądleniu przez pszczołę najczęściej występuje pod postacią normalnej reakcji miejscowej, ale u osoby uczulonej na jad pszczeli może wystąpić nasilona reakcja miejscowa lub objawy ogólne, do wstrząsu anafilaktycznego włącznie. U pacjentów z reakcją systemową w wywiadzie należy wykonać podstawowe badania diagnostyczne: testy skórne i oznaczenia swoistych dla jadu sIgE, a w uzasadnionych przypadkach badania dodatkowe, takie jak: oznaczenia sIgE dla poszczególnych alergenów jadu pszczelego (diagnostyka komponentowa), testy komórkowe, oznaczanie poziomu tryptazy czy stężenia swoistych dla jadu IgG4. Badania przeprowadzone u pszczelarzy wykazały istotnie wyższe stężenia tryptazy oraz swoistych IgG4 w tej grupie zawodowej. Ponadto zaobserwowano korelację nasilenia objawów klinicznych po użądleniu ze stężeniem sIgE dla fosfolipazy A2. Podejmując decyzję o prowadzeniu swoistej immunterapii jadem pszczelim u pszczelarza należy rozważyć zwiększenie dawki podtrzymującej do 200 μg.
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt