Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 22. nr 2-3
Czerwiec, Wrzesień 2017

SLIT w alergiach układu oddechowego– status quo 2017 (streszczenie)
Marita Nittner-Marszalska
Artykuł przedstawia miejsce SLIT w immunoterapii alergii układu oddechowego w oparciu o (1) wytyczne EAACI z 2017 roku opracowane z wykorzystaniem instrumentu AGREE II (Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation), a dedykowane ocenie efektywności immunoterapii alergenowej w leczeniu alergicznego nieżytu nosa i astmy alergicznej, (2) wytyczne AAAAI dotyczące SLIT oraz (3) w oparciu o wyniki opublikowanych w roku 2017 przeglądów systematycznych i metaanaliz autorstwa Dhami i wsp. W kontekście powyższych dokumentów przedstawiono: aktualne wskazania i przeciwskazania do SLIT w alergiach układu oddechowego, ocenę skuteczności krótko- i długoterminowej SLIT, rekomendacje dotyczące stosowania poszczególnych form SLIT tj. roztworów wodnych i tabletek podjęzykowych, rekomendacje dotyczące poszczególnych protokołów SLIT oraz problem bezpieczeństwa SLIT. Przedstawiono również opinie ekspertów na temat stosowania SLIT w przypadkach uczulenia i alergii poliwalentnej. Problem adherencji do SLIT zilustrowano wynikami najnowszego badania typu „real life” – badania „Breath”.
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt