Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 22. nr 2-3
Czerwiec, Wrzesień 2017

Anafilaksja – nie jedno ma imię (streszczenie)
Ryszard Kurzawa
Rozpoznanie – definicja anafilaksji podana aktualnie przez profesor Estelle Simons (Kanada) i profesora Hugh Sampsona (USA) opublikowana w czasopiśmie JACI 2014 zwraca uwagę, że jest to poważna uogólniona reakcja alergiczna lub z nadwrażliwości, która rozwija się szybko i może zakończyć się zgonem pacjenta. Rozpoznanie reakcji anafilaktycznej opiera się na analizie objawów klinicznych z poszczególnych narządów i układów (skóra i błony śluzowe, układ oddechowy, układ krążenia, układ pokarmowy) w zależności od dostępnych informacji na temat możliwego kontaktu z alergenem/czynnikiem wywołującym (tab. I). Ryzyko reakcji anafilaktycznej – ocena ryzyka anafilaksji w ocenie ryzyka wystąpienia anafilaksji należy brać pod uwagę możliwość działania czynników współistniejących (kofaktorów), które niezależnie od alergenu promują wystąpienie objawów klinicznych nawet w 39% przypadków anafilaksji u dorosłych i w 18% przypadków anafilaksji u dzieci. Mechanizm działania niektórych kofaktorów w anafilaksji polega prawdopodobnie na uszkodzeniu ścisłych połączeń między komórkami nabłonka co ułatwia wnikanie alergenów. Kofaktory mogą być: • czynnikami wewnętrznymi (choroby atopowe takie jak astma, zwłaszcza wspóistniejące z alergią pokarmową, choroby układu krążenia, zwiększone stężenie tryptazy w surowicy krwi, mastocytoza);
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt