Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 22. nr 4
Grudzień 2017

Reakcje anafilaktyczne wywołane pokarmem u osób dorosłych (streszczenie)
Barbara Rymarczyk, Joanna Gluck, Barbara Rogala
Wprowadzenie. Anafilaksja pokarmowa stanowi najcięższą postać reakcji alergicznej wywołanej pokarmem. Niezależnie od uwarunkowań geograficznych, etnicznych i demograficznych obserwowana jest tendencja wzrostowa częstości jej występowania. Cel pracy. Ocena udziału alergii pokarmowej w wywoływaniu reakcji anafilaktycznych u osób dorosłych, charakterystyka kliniczna oraz analiza przebiegu reakcji anafilaktycznej. Materiał i metody. Do badania włączono 55 osób dorosłych (30K, 25M, wiek śr. 42±12 lat) po przebytym co najmniej jednym epizodzie anafilaksji, z czego u 25 (45%) osób przyczyną anafilaksji były pokarmy. U wszystkich przeprowadzono szczegółowy wywiad, wykonano punktowe testy skórne z alergenami pokarmowymi i wziewnymi, oznaczono stężenie swoistych IgE przeciwko wybranym alergenom pokarmowym, u wybranych chorych wykonano punktowe testy skórne z pokarmami (prick by prick) lub/i przeprowadzono próby prowokacji doustnej pokarmami. Wykluczono inne przyczyny anafilaksji. Wyniki. U 12 (48%) na podstawie wywiadu ustalono przyczynę anafilaksji, co zostało potwierdzone innymi metodami diagnostycznymi. Stosując połączenie kilku metod diagnostycznych zidentyfikowano pokarmowy czynnik sprawczy u 19 (76%) chorych. U 5 osób (20%) równocześnie z alergenem pokarmowym stwierdzono działanie innego kofaktora. Pokarmem najczęściej powodującym anafilaksję były orzechy laskowe (n=6, 24%), u 7 osób (28%) wystąpił więcej niż 1 epizod anafilaksji zanim rozpoczęto diagnostykę. U 6 chorych (24%) z objawami alergii pokarmowej współistniała astma oskrzelowa, u 18 (72%) cechy atopii. Wnioski. Pokarm stanowi istotną przyczynę anafilaksji u osób dorosłych. Atopia stanowi istotny czynnik ryzyka rozwoju reakcji anafilaktycznej u osób uczulonych na pokarmy. Szczegółowo zebrany wywiad jest bardzo ważnym elementem diagnostyki anafilaksji pokarmowej i może zapobiec narażeniu chorego na kilkakrotne objawy anafilaksji. Chorzy, u których określone pokarmy wywoływały reakcje alergiczne jedynie pod postacią zespołu OAS są w grupie ryzyka wystąpienia reakcji anafilaktycznej.
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt