Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Archiwum

2021

Tom 23. nr 1. marzec, 2018 - spis treści

Temat wiodący: Immunologiczne aspekty reumatologii

Redaktor prowadzący: dr hab. med. Joanna Makowska

Słowo wstępne (s. 1)

Joanna Makowska

PEŁNA WERSJA-PDF

Artykuły poglądowe

Działania niepożądane związane z układem immunologicznym w przebiegu terapii inhibitorami punktu kontrolnego (s.2)

Joanna Makowska, Anna Lewandowska-Polak

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Zespół aktywacji makrofagów (macrophage activation syndrome, MAS) w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej (s.7)

Joanna Zalewska, Katarzyna Napiórkowska-Baran, Krzysztof Pałgan, Sławomir Jeka1, Zbigniew Bartuzi

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Mechanizmy immunologiczne odpowiedzialne za działania niepożądane leków biologicznych(s.14)

Marta Skoczyńska, Piotr Wiland

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Zespół Susaca – trudności diagnostyczne(s.23)

Magdalena Włoch-Targońska, Beata Dubiel-Braszczok, Przemysław Kotyla

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Patogeneza zapaleń dużych tętnic jako przykład powiązań wrodzonej i nabytej odpowiedzi immunologicznej – opis przypadku i przegląd literatury(s.29)

Marcin Milchert, Marek Brzosko

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Kierunki w etiopatognezie pierwotnego zespołu Sjögrena(s.35)

Agata Sebastian, Piotr Wiland

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Reumatologiczne manifestacje pierwotnych niedoborów odporności(s.40)

Marcin Ziętkiewicz, Zbigniew Zdrojewski

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Artykuły oryginalne

Ocena dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego wśród pacjentów z łuszczycą (s.46)

Olga Brzezińska, Anita Łuczak, Dawid Małecki, Diana Kobiałka, Anna Lewandowska-Polak, Katarzyna Poznańska-Kurowska, Joanna Makowska

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Artykuły kazuistyczne

Zaburzenia wydzielania hormonów tarczycy jako powikłanie immunoterapii rozsianego czerniaka - opis przypadku (s. 54)

Katarzyna Szczepaniak, Maria Błasińska-Morawiec

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Kalcyfikacje w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej. Opis przypadku i przegląd literatury (s. 57)

Beata Dubiel-Braszczok, Magdalena Włoch-Targońska, Przemysław Kotyla

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDFHome Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt