Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 23. nr 1
Marzec 2018

Ocena dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego wśród pacjentów z łuszczycą (streszczenie)
Olga Brzezińska, Anita Łuczak, Dawid Małecki, Diana Kobiałka, Anna Lewandowska-Polak, Katarzyna Poznańska-Kurowska, Joanna Makowska
Wprowadzenie. Łuszczyca jest przewlekłą chorobą zapalną dotyczącą około 2% populacji. Spośród pacjentów z łuszczycą skóry 20-40% choruje na łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS). U większości osób zmiany skórne wyprzedzają objawy stawowe nawet o 10 lat. Wczesne rozpoznanie zapalenia stawów i zastosowanie leczenia jest kluczowe dla osiągnięcia remisji choroby i poprawy rokowania. Cel pracy. Celem pracy była ocena objawów ze strony układu mięśniowo- szkieletowego wśród pacjentów z łuszczycą. Materiał i metody. Do badania włączono 180 osób z łuszczycą skóry i/lub paznokci. Opracowano ankietę oceniającą częstość występowania dolegliwości stawowych, a także ich natężenie i charakter. Zgłaszane przez chorych objawy zestawiono z kryteriami klasyfikacyjnymi CASPAR oraz ankietą przesiewową PEST. Wyniki. Ponad 90% osób ankietowanych zgłaszało dolegliwości bólowe ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, u 70% występowały one w momencie badania, a u prawie 40% osób spełniały kryteria bólu zapalnego stawów. Ból przyczepu ścięgnistego (ścięgna Achillesa) zgłaszało 43% pacjentów, a zapalenie palca 42% respondentów. Dość rzadko pacjenci zgłaszali dolegliwości o charakterze zapalnym ze strony kręgosłupa (11% pacjentów). W grupie badanej blisko 40% osób miało zdiagnozowane łuszczycowe zapalenie stawów. Około 23% (16/70) osób zgłaszających dolegliwości spełniające kryterium bólu zapalnego stawów, nie posiadało dotychczas diagnozy choroby reumatycznej, pośród chorych zgłaszających ból zapalny kręgosłupa odsetek ten wynosił aż 55% (10/18). Wnioski. Dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego są powszechne wśród pacjentów chorujących na łuszczycę. Istotny odsetek chorych pozostających pod opieką lekarza dermatologa i spełniających kryteria dolegliwości o charakterze zapalnym nie posiada rozpoznania choroby stawów mimo prezentowanych objawów.
Słowa kluczowe: łuszczycowe zapalenie stawów, łuszczyca, zapalenie stawów
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt