Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 23. nr 1
Marzec 2018

Zaburzenia wydzielania hormonów tarczycy jako powikłanie immunoterapii rozsianego czerniaka - opis przypadku (streszczenie)
Katarzyna Szczepaniak, Maria Błasińska-Morawiec
W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 69-letniej kobiety, u której w trakcie leczenia nivolumabem, nowym lekiem z grupy inhibitorów PD1/PDL-1 z powodu rozsianego czerniaka bez mutacji BRAF V600E, wystąpiły powikłania immunologiczne pod postacią zaburzeń funkcji gruczołu tarczowego. Początkowa nadczynność przeszła później w niedoczynność. Omówiono przyczyny powikłań leczenia immunologicznego oraz aktualnie obowiązujące wytyczne postępowania terapeutycznego.
Słowa kluczowe: nivolumab, czerniak, PD-1 inhibitor, nadczynność tarczycy, niedoczynność tarczycy
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt