Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 23. nr 2
Czerwiec 2018

Zespoły kliniczne alergii krzyżowej (streszczenie)
Adam Wawrzeńczyk, Zbigniew Bartuzi
W ostatnich 10-15 latach mamy do czynienia z „drugą falą” epidemii chorób alergicznych wywołaną uczuleniem na pokarmy. 60% przypadków alergii pokarmowej u osób dorosłych i dzieci związane jest z współwystępowaniem alergii wziewnej. Strukturalne podobieństwo białek, nawet tych o odmiennym pochodzeniu, jest głównym czynnikiem determinującym występowanie reakcji krzyżowych. W artykule dokonano przeglądu istotnych klinicznych aspektów alergii pokarmowej związanych z zespołami klinicznymi alergii krzyżowej. Słowa kluczowe: alergia pokarmowa, nadwrażliwość na pokarm, komponenty alergenowe, reakcje krzyżowe
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt