Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 23. nr 2
Czerwiec 2018

Alternatywne metody w diagnostyce alergii pokarmowej (streszczenie)
Kinga Lis, Zbigniew Bartuzi
Istnieje wiele niekonwencjonalnych metod diagnostycznych i testów laboratoryjnych, których zastosowanie w diagnostyce alergii na pokarmy sugerowane jest czasami przez lekarzy, dietetyków czy zwolenników tzw. nurtu „ekologii klinicznej”, medycyny alternatywnej oraz samych pacjentów. Wyniki tych testów często nie są powtarzalne i nie ma wystarczających badań, które potwierdzałyby ich użyteczność kliniczną w wykrywaniu alergii czy nietolerancji pokarmowej. Pośród tych metod wyróżnić można, zarówno testy in vitro (m.in. alergenowoswoiste IgG, badanie mikrobiomu), jak i badania wykonywane ex vivo (m.in. testy cytotoksyczne) w materiale pobranym od pacjenta oraz próby prowadzone in vivo (m.in. puls test, irydologia, testy elektrodermalne czy testy VEGA). Twórcy i propagatorzy tych testów twierdzą, że ujawniają one „ukryte alergie”, których nie da się wykryć uznanymi metodami. Wszelkie tego typu niekonwencjonalne testy i metody o nieudokumentowanej przydatności klinicznej, nie są zalecane do stosowania w diagnozowaniu alergii pokarmowej. Słowa kluczowe: alergia pokarmowa, nietolerancja pokarmowa, niekonwencjonalne i nieudokumentowane testy diagnostyczne
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt