Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 23. nr 2
Czerwiec 2018

Reakcja anafilaktyczna po spożyciu krewetki (streszczenie)
Ewa Gawrońska-Ukleja, Natalia Ukleja-Sokołowska, Magdalena Żbikowska-Gotz, Kinga Lis, Łukasz Sokołowski, Zbigniew Bartuzi
Wprowadzenie. Rozpowszechnienie alergii na skorupiaki zależy od strefy klimatycznej i populacji. Przyjmuje się, że około 0,5-2,5% populacji ogólnej jest uczulona na krewetki. Najlepiej scharakteryzowane alergeny to tropomiozyna, kinaza argininowa, białko sarkoplazmatyczne wiążące wapń oraz hemocyjanina. Opis przypadku. Chory, lat 28, został przyjęty w lipcu 2017 roku do Kliniki Alergologii celem diagnostyki ostrej reakcji anafilaktycznej, która wystąpiła po raz pierwszy w życiu, po spożyciu krewetek królewskich. Po spożyciu krewetek u chorego wystąpił świąd i zaczerwienienie skóry całego ciała, a także obrzęk dłoni i twarzy. Następnie na kończynach i tułowiu wystąpiły rozległe zmiany skórne o charakterze pokrzywki, po czym spadek ciśnienia tętniczego i tachykardia. W trakcie diagnostyki u chorego wykonano testy skórne punktowe z wyciągami alergenów wziewnych i pokarmowych w tym ze standaryzowanym wyciągiem alergenowym krewetki - wynik dodatni w przypadku D. pteronyssinus i D. farinae, traw, chwastów, sierści kota, leszczyny, brzozy i olchy natomiast ujemny w przypadku wszystkich badanych alergenów pokarmowych, w tym krewetki. Wykonano testy natywne punktowo-punktowe ze świeżą krewetką królewską - surową oraz gotowaną uzyskując wyniki wybitnie dodatnie. Stężenie IgE swoistego z wyciągiem alergenowym krewetki było podwyższone - 5,25 kU/l natomiast stężenie IgE swoistego dla tropomiozyny krewetki (ImmunoCap) było ujemne. Ponadto stwierdzono podwyższone stężenie IgE swoistych dla D. pteronyssinus 9,86 kU/l, D. farinae 7,90 kU/l, mieszanki traw 19,09 kU/l, naskórka kota 2,94 kU/l. Diagnostykę poszerzono o badanie poziomów IgE swoistych dla komponent alergenowych metodą ImmunoCap ISAC - w którym nie wykazano obecności alergenowo swoistych przeciwciał IgE (asIgE) dla obecnych w nim gatunkowo swoistych alergenów krewetki: n Pen m1 (tropomiozyna), n Pen m2 (kinaza argininowa) oraz n Pen m4 (białko sarkoplazmatyczne wiążące wapń). Wnioski. Na podstawie przeprowadzonych badań u chorego rozpoznano alergię na krewetkę. Zastosowana diagnostyka molekularna nie wyjaśniła na którą komponentę alergenową pacjent jest uczulony. Nie można wykluczyć, że chory jest uczulony na hemocyjaninę lub ubwikwitynę, które również reaguje krzyżowo z alergenami roztoczy kurzu domowego, jednak potwierdzenie takiego rozpoznania wymaga dalszych badań. Słowa kluczowe: krewetka, alergia, komponenty alergenowe
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt