Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 23. nr 2
Czerwiec 2018

Analiza stężenia alergenowo-swoistych IgE przeciwko niesteroidowym lekom przeciwzapalnym w materiale własnym (streszczenie)
Kinga Lis, Zbigniew Bartuzi
Wprowadzenie. Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) zajmują obecnie czołową pozycję pod względem częstości wywoływanych reakcji nadwrażliwości na leki. Cel. Praca miała na celu analizę skierowań na oznaczenie stężenia alergenowo- swoistych immunoglobulin E (asIgE) przeciwko lekom z grupy NLPZ i wyniki tych analiz zarejestrowanych w Pracowni Immunologiczno- Alergologicznej Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych SU nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy w okresie czasu od 17.04.2012 do 16.04.2017. Materiał i metody. Przy analizie skierowań uwzględniono liczbę zleceń, płeć i wiek pacjentów, rodzaj leków, względem których zlecono oznaczenie asIgE oraz inne badania towarzyszące. Uzyskane wyniki poddano analizie pod kątem obecności swoistych IgE. Wyniki. Oznaczenia asIgE dla leków NLPZ stanowiły 2,47% wszystkich skierowań, które wpłynęły do laboratorium w uwzględnionym okresie czasu. Zlecenia obejmowały oznaczenia asIgE dla następujących leków: kwas acetylosalicylowy, paracetamol, ibuprofen, ketoprofen i pyralgina. Najczęściej zlecano oznaczenie asIgE dla kwasu acetylosalicylowego, kolejno dla ketoprofenu, ibuprofenu, paracetamolu i pyralginy. Połowie skierowań obejmujących asIgE dla leków towarzyszyło zlecenie oznaczenia alergenowoswoistych immunoglobulin E dla innych alergenów lub ich mieszanin. Uzyskano jeden wynik pozytywny asIgE dla ketoprofenu. Wnioski. Analizowane wyniki badań sugerują niezależne od IgE podłoże obserwowanych objawów związanych z zażywaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych lub też nieokreśloną ich przyczynę niezwiązaną z tymi lekami. Słowa kluczowe: nadwrażliwość, alergia, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), IgE, zlecenie na badanie laboratoryjne
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt