Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Archiwum

2021

Tom 23. nr 3 wrzesień - spis treści

Temat wiodący: Alergia oczu

Redaktor prowadzący: dr hab. med. Marta Chełmińska

Słowo wstępne (s. 123)

Marta Chełmińska

PEŁNA WERSJA-PDF

Miejsce swoistej immunoterapii alergenowej w argicznych chorobach oczu (s.124)

Ewa Bogacka

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Choroby alergiczne oka u dzieci z punktu widzenia lekarza praktyka (s.128)

Krystyna Stencel-Gabriel

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Zastosowanie takrolimusu i cyklosporyny w leczeniu wiosennego i atopowego zapalenia spojówek i rogówki – przegląd piśmiennictwa(s.133)

Marta Chełmińska

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Postępy w terapii astmi i alergii

Mepolizumab. Przeciwciało monoklonalne przeciwko interleukinie 5 w terapii pacjentów z ciężką astmą eozynofilową*(s.137)

Bogna Buttler, Robert Dewor

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Problem „sterydofobii” wśród pacjentów chorujących na atopowe zapalenie skóry – przegląd zagadnień (s.143)

Andrzej Jaworek, Magdalena Jaworek, Krystyna Szafraniec, Adam Zalewski, Ryszard Kurzawa, Anna Wojas-Pelc

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Doniesienia oryginalne i kazuistyczne

Udział uczulenia na zarodniki grzybów pleśniowych w anafilaksji osób dorosłych (s. 150)

Barbara Rymarczyk, Joanna Glück, Barbara Rogala

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Kontaktowe zapalenie spojówek i skóry powiek i CBC (Contact Blepharo-Conjuncitivis) na podstawie opisu 2 przypadków (s. 157)

Ewa Bogacka

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Nadwrażliwość na preparaty cyklosporyny u dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego - opis dwóch przypadków (s. 160)

Agnieszka Kowalczyk, Dominika Tunowska, Aneta Krogulska

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDFHome Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt