Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 23. nr 3
Wrzesień 2018

Choroby alergiczne oka u dzieci z punktu widzenia lekarza praktyka (streszczenie)
Krystyna Stencel-Gabriel
Choroby alergiczne oka u dzieci należą do jednych z najczęściej występujących chorób przewlekłych i są częstym problemem w codziennej praktyce pediatrycznej. Częstość występowania chorób alergicznych oczu jest szacowana na 15-20% populacji światowej i stanowi 40-60% pacjentów poradni alergologicznych. Najczęściej u dzieci objawy występują w wieku szkolnym, ze szczytem występowania w 10 r.ż. Objawy oczne nie zawsze występują z objawami innych chorób alergicznych, przy czym najczęściej współwystępują z alergicznym zapaleniem nosa (90%). Celem doniesienia jest przedstawienie algorytmów terapeutycznych dla dzieci z objawami alergii ocznej w oparciu o aktualną literaturę z punktu widzenia codziennej praktyki lekarskiej. Artykuł zawiera wskazówki dla alergologów, pediatrów w zakresie rozpoznawania cech klinicznych alergicznego zapalenia spojówek (AC). Zgodnie z zaleceniami miejscowe leki antyhistaminowe oraz stabilizujące mastocyty powinny być stosowane w terapii 1-go rzutu z uwagi na ich silne miejscowe działanie p/świądowe. Immunoterapia SCID wydaje się być korzystną alternatywą leczenia alergii oka u dzieci. Słowa kluczowe: schorzenia alergiczne oka, alergiczne zapalenie spojówek, dzieci, świąd oczu, miejscowe leki antyhistaminowe, miejscowe leki stabilizujące mastocyty
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt