Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 23. nr 3
Wrzesień 2018

Zastosowanie takrolimusu i cyklosporyny w leczeniu wiosennego i atopowego zapalenia spojówek i rogówki – przegląd piśmiennictwa (streszczenie)
Marta Chełmińska
Znaczny wzrost częstości występowania chorób narządu wzroku mających podłoże immunologiczne, zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań terapeutycznych. Oprócz stosowanych od dawna leków należących do glikokortykosteroidów, niesterydowych leków zapalnych a także leków przeciwhistaminowych podnosi się ostatnio coraz częściej możliwość zastosowania nowych leków - cyklosporyny, takrolimusu i pimekrolimusu. Najwięcej dostępnych badań dotyczy zastosowania leków immunosupresyjnych - takrolimusu i cyklosporyny w leczeniu wiosennego i atopowego zapalenia spojówek i rogówki. Mechanizm działania leków immunosupresyjnych polega na hamowaniu aktywności limfocytów T, co w konsekwencji prowadzi do zahamowania transkrypcji genów dla takich cytokin, jak interleukiny 2, 3, 4 i 5 a także interferonu γ czy czynnika martwicy nowotworu. Słowa kluczowe: takrolimus, cyklosporyna, atopowe i wiosenne zapalenie spojówek i rogówki
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt