Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 23. nr 3
Wrzesień 2018

Mepolizumab. Przeciwciało monoklonalne przeciwko interleukinie 5 w terapii pacjentów z ciężką astmą eozynofilową* (streszczenie)
Bogna Buttler, Robert Dewor
Mepolizumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym (IgG1, kappa) skierowanym przeciwko ludzkiej interleukinie 5 (IL-5), która wpływa na eozynofile odgrywające bardzo ważną rolę w procesie zapalnym toczącym się w drzewie oskrzelowym. Lek cechuje się wysokim powinowactwem do IL-5 i blokuje jej wiązanie z łańcuchem alfa kompleksu receptora IL-5 znajdującego się na powierzchni eozynofila. Opublikowane wyniki przeprowadzonych dotychczas badań klinicznych wykazują, iż mepolizumab dodany do leczenia pacjentów z ciężką astmą eozynofilową pozwala zredukować częstość zaostrzeń astmy oraz wykazuje oszczędzający wpływ na stosowanie systemowych glikokortykosteroidów, przy zachowaniu kontroli choroby. Mepolizumab jest lekiem zarejestrowanym w Europie w terapii uzupełniającej dla pacjentów dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat z rozpoznaną ciężką, oporną na leczenie astmą eozynofilową. W Polsce jest lekiem refundowanym od 1. listopada 2017 roku i dostępnym dla chorych w ramach programu lekowego leczenia ciężkiej astmy eozynofilowej. Słowa kluczowe: przeciwciało monoklonalne anty IL-5, ciężka astma eozynofilowa, mepolizumab *Artykuł sponsorowany przez GSK, Polska
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt