Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 23. nr 3
Wrzesień 2018

Nadwrażliwość na preparaty cyklosporyny u dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego - opis dwóch przypadków (streszczenie)
Agnieszka Kowalczyk, Dominika Tunowska, Aneta Krogulska
Cyklosporyna jako lek immunosupresyjny jest wykorzystywana w wielu dziedzinach medycyny w tym w gastroenterologii w terapii nieswoistych zapaleń jelit. Reakcje nadwrażliwości na preparaty cyklosporyny występują rzadko i mogą mieć związek ze składnikiem dodatkowym leku - polioksyetylowanym olejem rycynowym. W niniejszej pracy przedstawiamy opis przypadków 10-letniej dziewczynki oraz 7-letniego chłopca leczonych w naszej Klinice preparatami cyklosporyny z powodu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. U dzieci w trakcie terapii obserwowano objawy kliniczne, pod postacią reakcji skórnej i ogólnoustrojowej, mogące sugerować nadwrażliwość na lek. Przedstawiono także opisywane w literaturze przypadki zarówno alergicznej, jak i niealergicznej nadwrażliwości na preparaty cyklosporyny. Słowa kluczowe: nadwrażliwość na lek, cyklosporyna, polioksyetylowany olej rycynowy, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, dzieci
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt