Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 23. nr 4
Grudzień 2018

Alergia na roztocza kurzu domowego i krewetki – co wiemy obecnie? (streszczenie)
Natalia Ukleja-Sokołowska, Łukasz Sokołowski, Zbigniew Bartuzi
Alergia na roztocza kurzu domowego jest najczęstszą przyczyną całorocznego alergicznego nieżytu nosa w Polsce. Krewetki natomiast stanowią bogate źródło białek, które mogą stanowić powód nadwrażliwości. Wiadomo, że tropomiozyna roztoczy kurzu domowego ma budowę sekwencyjną homologiczną do tropomiozyny krewetek. Opisano do tej pory kilkadziesiąt alergenów roztoczy. Ponad 97% pacjentów uczulonych jest na białka roztoczy będące proteazą cysteinową (Der p 1, Der f 1) oraz należących do rodziny NPC2 (Der p 2, Der f 2). Pomimo to liczba dostępnych komponent stale wzrasta, a interpretacja wyniku niejednokrotnie może sprawiać trudności. W pracy scharakteryzowano opisane do tej pory alergeny roztoczy kurzu domowego i krewetek. Przybliżono także dostępne możliwości w diagnostyce uczulenia na te alergeny. Słowa kluczowe: alergia, roztocza kurzu domowego, krewetki, alergia krzyżowa, diagnostyka oparta o komponenty alergenowe
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt